Idea Polski

w Myśli konserwatywnej

    Dzień 17. września posiada dla mnie - osobiście - podwójne znaczenie, ze względu na przypadające w tym dniu dwie rocznice: jedną tragiczną - 19 września 1939 roku Sowiety napadły na - będącą ofiarą agresji III Rzeszy - Rzeczpospolitą Polską, w wyniku czego obecna państwowość przyjęła karykaturalną formę bazarową, pełną wrzasków kumoszek (od słowa Kumoter) zwanych politykami, przykrywających urojonymi sporami fakt powszechnej grabieży i kupczenia resztkami zagrabionego mienia, wygospodarowanego przez poprzednie Generacje; drugą: przynosząca nadzieję - powstanie Konfederacji Spiskiej, zawiązanej celem rozpędzenia panującej na ziemiach Rzeczypospolitej bezideowej hołoty (od słowa Gołota, Biedota) tuczącej się Jej mieniem i powrót do Normalności.

    Właśnie w tym dniu postanowiłem opublikować, napisany w pierwszych kwartałach tego roku, traktat filozoficzno-polityczny pt. "Idea Polski w Myśli konserwatywnej", który mój wieloletni Przyjaciel, Pan Profesor Romuald Szeremietiew, poproszony o ocenę, określił słowami:

      "...opracowanie, które mogę zasadnie nazwać pierwszą po „Myśli nowoczesnego Polaka” kompleksową analizą położenia Polski, dróg do Jej przemiany i wznowienia zaniechanej przez Polaków misji cywilizacyjnej. Autor wskazuje, że na ziemiach polskich panoszy się nadany przez Stalina „system przywiślański...”.

    Traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" jest także - choć całkiem przypadkowo - odpowiedzią na apel X. Arcybiskupa Józefa Michalika, wygłoszony dnia 3 maja br. na Jasnej Górze, o tworzenie programów ponadpartyjnych:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

     Myśl konserwatywna, zdefiniowana w traktacie "Idea Polski w Myśli konserwatywnej", jako Konserwatyzm etyczny, uznaje obecny system polityczny za faktycznie istniejący, lecz nielegalny, gdyż utworzony przez Józefa Stalina prawem narzuconym i przejściowy, widząc w powrocie do wartości etycznych Cywilizacji Łacińskiej remedium na system przywiślański i jego państwo prawa.

 (kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

      Traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" obnaża nie tylko rodowód dzisiejszych elit władzy, ale rozwiewa wiele mitów, w tym ten o nowoczesności dzisiejszego państwa:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

      Podobnie krytycznie Myśl konserwatywna definiuje zasadę demokratyczną, jaką kieruje się post-Stalinowski system przywiślański, używający parawanu państwa prawa do zniewalania zrzeszeń na wzór swoich - totalitarnych - poprzedników; bardziej jednak wyrafinowanymi sposobami, do których należy ograniczanie miejsc pracy (Praca stała się przywilejem i nagrodą za posłuszeństwo!), będących warunkiem uzyskania i utrzymania upragnionych (bo koniecznych) Kredytów bankowych; mamiąc zarazem mirażem możliwości zmiany rządów "kartką wyborczą":

      Konserwatyzm etyczny, jako nurt filozoficzno-polityczny, wywodzi się prosto z  Cywilizacji Łacińskiej, mającej swoje źródła w Myśli filozoficznej starożytnej Grecji, prawodawstwie Rzymu oraz etyce Starego i Nowego Testamentu:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    Za ostatni dokument zasadniczy mający charakter Prawa wyłonionego, a wiec Legalnego z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej, Konserwatyzm etyczny uznaje Konstytucję 3 Maja, do czasu wyłonienia Sejmu Konstytucyjnego, władnego zmienić Jej - nieco anachroniczne w wieku XXI - postanowienia:

 (kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

      Definiując dalej pojęcie Konserwatyzmu etycznego, jako nurtu umiarkowanego Centrum politycznego, znoszącego obecne podziały polityczne i ideologiczne swary oraz przedstawiając cel odzyskania Rzeczypospolitej, jako państwa Cywilizacji Łacińskiej, rządzonego w interesie jego Obywateli, bez różnicowania Ich pod względem etnicznym, narodowościowym, religijnym, czy światopoglądowym - otwierając tym drogę do likwidacji podziałów narodowościowych, wyznaniowych, światopoglądowych, bądź etnicznych i językowych, które system przywiślański ciągle podsyca, celem łatwiejszego zarządzania tak skłóconymi zrzeszeniami.

      Konserwatyzm etyczny, wywodząc z Konstytucji 3 Maja  podwaliny przyszłego ustroju Rzeczypospolitej, tak oto - dla przykładu - widzi organizację i kompetencje Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

      Traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" rozpatruje szereg zagadnień organizacji państwa z perspektywy interesów Rodziny, jako podstawowej komórki zrzeszeń kierujących się etyką Cywilizacji Łacińskiej:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

        Konserwatyzm etyczny dąży do zmian struktury Służby Zdrowia, likwidacji przymusu ubezpieczeń społecznych (NFZ i ZUS) oraz sugeruje całkowite odsunięcie państwa od wszelkich dziedzin życia zrzeszeń, w tym Edukacji: znosząc szkolnictwo państwowe i jego przymus szkolny, traktowany przez Myśl konserwatywną jako rabunek dzieci:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

          Myśl konserwatywna dąży do restauracji Rzeczypospolitej, jako państwa Cywilizacji Łacińskiej chroniącego Obywateli także przed rabunkiem podatkami oraz lichwą, likwidując takie instytucje, jak budżet państwa (z jego stałym elementami, jakimi są dług publiczny oraz dziura budżetowa), czy też Urzędy Skarbowe; uznając tylko zasadę dobrowolności w finansowaniu Samorządów Terytorialnych, powstałych drogą wyłonienia.

       Dodatkowo: "Myśl konserwatywna sugerować będzie rozwiązania prawne, umożliwiające rewizję wszelkich, długoterminowych umów kredytowych, służących zakupom mieszkań dla Rodzin, a w pierwszej kolejności wielodzietnym, najbardziej obciążonym zależnościami finansowymi." optując za umorzeniem kredytów hipotecznych do kwoty 10% ich wartości, jako zaciągniętych pieniądzem fiduracyjnym, czyli powstałym na podstawie apriorycznego prawa bankowego pozwalającego na "cudowne", gdyż dziesięciokrotne, rozmnożenie depozytów:

(kliknięcie na obrazek wyświetli PDF z fragmentem traktatu)

    W rozdziałach następnych traktat omawia następujące kwestie:

    1. Organizacje sił porządku

    2. Bezpieczeństwo od deprawacji i znieważania

    3. Bezpieczeństwo poprzez Karę śmierci

    4. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do broni

    5. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Używek

    6. Bezpieczeństwo Zdrowia

    7. Bezpieczeństwo energetyczne

    8. Bezpieczeństwo i trwałość granic

   9. Stosunek do innych nurtów filozoficzno -politycznych, w tym do Narodowej Demokracji.

      "Trudno jest być lekarzem we własnej sprawie" (przysłowie rzymskie), więc zakończę omawianie treści traktatu "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" pozostawiając je Osobom bezstronnym i osobiście niezaangażowanym autorsko, przedstawiając - na koniec - jej właściwości techniczne.

    Traktat posiada formę plików PDF o dwóch rozmiarach:

    plik Desktop, do odczytu na ekranach komputerów stacjonarnych i Laptopach, 293 strony w kolorze sRGB

(strona formatu Desktop - kliknięcie na obrazek wyświetli PDF)

      oraz plik Mobile, do odczytu na urządzeniach mobilnych, typu Tablet, Smartfon, lub do odczytu na ekranach urządzeń stacjonarnych dla Osób o osłabionej sile wzroku; plik Mobile jest skalowalny aż do formatu A9 (37 na 52 milimetry!), 480 stron w kolorze sRGB.

(strona formatu Mobile - kliknięcie na obrazek wyświetli PDF)

    Obydwa pliki są bogato ilustrowane, także muzycznie oraz skrupulatnie opisane odnośnikami internetowymi, do poważnych źródeł, wyjaśniającymi opisywane nazwy, przybliżając omawiane Osoby i zachodzące zjawiska.

    Książka, zawierająca traktat "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" wraz z CD-ROM zawierającym kilka wersji elektronicznych z prawem do powielania w celach edukacyjnych, ukaże się na subskrypcję, w terminie późniejszym.

      Proszę także pamiętać, iż wyświetlane z tej strony ilustracje oraz pliki PDF maja rozdzielczość internetową, a nie oryginalną, czyli są jakościowo gorsze.

      Traktat można nabyć, lub otrzymać bezpłatnie na ekotrendy.com/traktat.

    Zapraszam do lektury.

Ceterum censeo Conventum esse delendum.